Våra tjänster 

 

Konsultation

Vi inleder alltid uppdraget med en konsultation, per telefon eller på plats. Vi kan på ditt uppdrag ta fram en kort- och långsiktig plan för vad som behöver åtgärdas i din trädgård och med dina träd. En del åtgärder för att till exempel öka livslängden på dina träd kan göras direkt, andra behöver en flerårig planering. Åtgärder i rätt tid och rätt ordning är inte bara en förutsättning för välmående träd och trädgårdar - utan är även ekonomiskt klokt.

 
Vår mångåriga erfarenhet och känsla för träd och trädgårdar gör att vi snabbt kan se vilka åtgärder som krävs. I diskussion med dig kan vi sedan planera insatserna för att nå bästa möjliga resultat.
 

Trädfällning

Vi är specialiserade på fällning av träd som står inne på tomter, nära hus och andra känsliga miljöer och som inte går att fälla med traditionella metoder. Vi använder oss av en väl utarbetad trädklättringsteknik som är säker, snabb och ger åtkomlighet över hela trädet. Denna metod att fälla träd möjliggör för en trädklättrare att fälla stora träd utan användning av kostnadskrävande maskiner som till exempel skylift eller mobilkran. Det minimerar också risken för skador på gräsmattor eller andra känsliga ytor.

Beskärning

Vi beskär träd efter kundens önskemål men informerar även om och ger förslag på vad som är bäst för trädet. Beskärningen kan omfatta allt från borttagning av enstaka grenar till reducering av hela trädkronor. Vår metod med åtgärder genom trädklättring kommer verkligen till sin rätt vid beskärning, som gör det möjligt att komma åt över och i hela kronan för att kunna utföra en professionell och snygg beskärning. 

Bortforsling

Vi hjälper gärna till med bortforsling av ris och stockar i samband med fällning eller beskärning av träd.  

Stubbfräsning

När trädet väl är fällt så återstår det en stubbe som många gånger är i vägen vid till exempel gräsklippning. Med vår smidiga stubbfräs fräser vi ner stubben utan att lämna skador på tomten, vilket annars lätt uppstår vid användning av traditionella metoder som med grävmaskin. Stubbfräsen är därtill smidig i storleken och kan fraktas in på din tomt via vanliga grindhål.
 

Trädgårdsskötsel

 
Vi föryngringsbeskär och återskapar dina trädgårdsväxter och buskar så trädgården blir i balans. Vill du ha hjälp med löpande skötsel av din trädgård såsom häckklippning, gräsklippning, krattning och ogräsrensning gör vi tillsammans ett skötselupplägg efter dina önskemål.
 

Trädgårdsplanering

Vi hjälper dig som vill planera om din trädgård eller skapa en helt ny vid nybyggnad av hus. Behöver din trädgård föryngras eller göras om i grunden hjälper vi dig även där med skisser över utformning och planering av lämpliga växter. När du är nöjd med trädgårdsritningen kan vi även hjälpa dig med allt från utgrävning till nyplantering av växtplatserna, små som stora. 

Planteringsarbeten

Vill du ha hjälp med en ny rabatt i din trädgård och förslag på passande växter hjälper vi till med det. Vi hjälper dig även med plantering av träd och förslag på var respektive växt har bäst förutsättningar för att få en lång livslängd.

Växtförslag

Vi har bred kunskap även inom vilka växter som passar i vilken miljö och hur du får en attraktiv utformning av planteringarna. Utifrån dina tankar om hur du vill att trädgården ska se ut hjälper vi dig med förslag på solitär- och samplanteringsväxter som passar just din växtplats. Vi samarbetar med flera ledande plantskolor och kan på ditt uppdrag införskaffa de växter du bestämt dig för.