2014-11-15

Var vaksam på almsjuka

Var vaksam om du har almar hemma, framförallt om du bor i storstäderna då almsjukan sprider sig snabbt. Tidiga tecken är att trädet tappar löv, det blir mycket döda grenar. Till slut blir trädet helt avlövat och börjar tappa bark.
 
Om du misstänker att dina träd drabbats av almsjukan, kontakta oss för en bedömning av vilka åtgärder som krävs. Om ett sjukt träd upptäcks tidigt kan det tas bort snabbt, vilket kan rädda kringliggande almar. Döda grenar bör tas bort direkt eftersom de kan falla och skada dig och andra.