Erfarenhet och kunskap inom trädgård!


På Archer träd och trädgård kan du få hjälp med beskärning, fällning av träd, stubbfräsning, trädgårdsskötsel och planering av din trädgård.
 
Vi välkomnar såväl stora som små uppdrag. Archer träd och trädgård har kapacitet för mer omfattande insatser, med många återkommande uppdrag från bland annat kommuner, byggföretag och andra större aktörer. Vi hjälper även villaägare med mindre jobb såväl som bostadsrättsföreningar och samfälligheter.
 
Archer träd och trädgård samarbetar med flera andra arborister och trädgårdskunniga i såväl Stockholms samt Blekinge län. Vi tar in personal vid behov för att hålla kostnaderna på en bra nivå.  
 

Eric Archer

Arborist med tjugo års erfarenhet inom vård av träd och trädgård. Eric har stor vana vid att hantera träd, som att planera för kort- och långsiktiga åtgärder med beskärning och övrig vård.

Har du träd som behöver fällas eller beskäras men som står illa till, nära ditt hus till exempel, går det alltid att lösa. Eric har stor kunskap inom trädklättring och att beskära eller fälla träd bit för bit med hänsyn till omgivningen.
 
Är du osäker på vilka åtgärder som kan krävas i din trädgård eller med dina träd kan Eric anlitas för konsultation.